NL | FR | EN


Energiezuinig

De LED-lamp is redelijk duur in aankoop, maar LED is zeker de lamp van de toekomst. LED is heel goedkoop in verbruik, want ze zet 90% elektrische energie om in licht. LED kent een extreem lange levensduur (ongeveer 50 000 branduren). LED is op langetermijn, na vele jaren gebruik, veel voordeliger dan de gloeilamp in vergelijkbare omstandigheden. LED geeft 12 keer meer licht per gebruikt wattage (een LED-lamp van 5 watt is vergelijkbaar met een gloeilamp van 60 watt). De prijs van LED-lampen zal de volgende jaren waarschijnlijk dalen, maar reeds vandaag is investeren in LED een grote besparing op uw electriciteitsfaktuur en vermindert uw CO2 uitstoot drastisch.

Europa heeft zich geëngageerd om tegen 2020 de 20/20/20-doelstellingen te halen. De basis voor deze doelstelling is om op een duurzame manier economische groei te realiseren. De doelstelling bevat 3 belangrijke peilers:

1/De uitstoot van schadelijke broeikasgassen moet met minimum 20 % verminderd worden ten opzichte van 1990.

2/ 20 % van de opgewekte energie in Europa dient van hernieuwbare bronnen te komen.

3/het totale energieverbruik moet met 20 % dalen, rekening houdend met de voorspelde toename in energiebehoefte.


Reeds geruime tijd vertalen de Europese landen en lokale overheden deze doelstellingen naar concrete acties. Zo is er in Vlaanderen het “Energierenovatieprogramma 2020” en het “Pact 2020” in het leven geroepen. Alles inspanningen staan in het teken van de vooropgestelde doelstellingen.

Al enkele jaren worden er tal van inspanningen gedaan om te timmeren aan de weg naar 2020. Een concreet voorbeeld van de eerste doelstelling is de subsidie die voorzien is voor het isoleren van daken. Een goed geisoleerd dak zorgt voor een besparing van 30% op je energiefactuur. Tegelijkertijd stoot je 6% minder energie uit. Een stap in de goede richting!
Groene energie produceren is een ook onderwerp dat veel aandacht gekregen heeft. Denk maar aan de gulle subsidies die particulieren en bedrijven in België ontvangen voor de plaatsing van fotovoltaische zonnepanelen. Het opwekken van groene stroom met behulp van water, wind of zon helpt tegelijkertijd de uitstoot van CO2 te beperken.
Het schoentje wringt bij de 3e doelstelling: de energie-efficiëntie moet met 20 procent verhogen. Anders gezegd, we moeten 20% minder energie verbruiken. In deze doelstelling wordt er wel rekening gehouden met een energiebehoefte die steeds maar groter wordt. Vooral in welvarende landen stijgt de energieconsumptie per persoon. Op het vlak van energiebesparing hinken we nog achterop. Naast sensibilisering zijn er immers niet zoveel mogelijkheden om energie te besparen op grote schaal.

Verlichting is één van de meest interessante mogelijkheden om energie te besparen. Zowel bij particulieren als bedrijven is verlichting een slokop van energie. Verlichting neemt ongeveer 30% van het totale electriciteitsverbruik in van een gemiddeld gezin. Het vervangen van traditionele verlichting zoals gloeilampen, halogeenlampen en tl-lampen door  LED lampen, levert je een aanzienlijke besparing op. LED verlichting gaat nog een stap verder dan spaarlampen. Het electriciteitsverbruik van je verlichting zou kunnen dalen met maar liefst 90%.

Moeten we dan vandaag alle verlichting veranderen door energiezuinige LED verlichting? Zeker niet. De voordelen van LED verlichting zijn talrijk, maar er zijn nog steeds een aantal nadelen die ervoor zorgen dat LED lampen niet in iedere situatie het meest geschikt zijn. (bijv combinatie met oude dimmers, transfo en ballasten moeten verwijderd worden uit oude armaturen) De nadelen van LED zijn gekend door de fabrikanten en dankzij revolutionaire technologieën worden de huidige minpuntjes in een hels tempo weggewerkt.

LED verlichting is zonder twijfel de verlichting van de toekomst en zal in de loop der jaren meer en meer toegepast worden bij tal van bedrijven, overheden en particulieren.
Aanpak

LLEDD.BE start met een afspraak bij U ter plaatse om de voordelen en mogelijkheden van LED verlichting af te toetsen met uw omgeving.De terugverdientijd

LLEDD.BE zal de terugverdientijd vermelden. Dit is de tijd nodig om de investering in relatie tot de energiekosten terug te verdienen.Financiering

Wij stellen de investering voor in een financieringsmodel. Op deze wijze is er geen aantasting van uw cash flow.Aankoop

Wij beantwoorden al uw vragen over LEDs. U kan rekenen op onze expertise om het meeste uit onze samenwerking te kunnen halen.

ENKELE VAN ONZE KLANTEN